PROFIL


Naším hlavným zameraním je realizácia obkladačských prác, ktorou sa zaoberáme od roku 2014. V rámci pokládky obkladov a dlažieb zabezpečujeme aj ďalšie súvisiace stavebné práce.

Zákazníkom poskytujeme komplexné služby, vrátane grafického návrhu keramických prvkov, výpočtu spotreby materiálu a dodávku materiálu. Spolupracujeme s poprednými predajcami obkladov a dlažieb na Slovensku a tiež s dodávateľmi kvalitnej stavebnej chémie.

Naša spoločnosť pôsobí na celom Slovensku i v Českej republike. Za rok 2016 sme zrealizovali pokládku  na ploche viac ako 30.000 m2 keramických obkladových prvkov.

Naše služby vám vieme ponúknuť od rodinných domov a bytových komplexov cez verejné priestory až po veľké výrobné haly. Výsledky našej práce sú zhrnuté v referenciách na našej stránke.

Cieľom našej spoločnosti je kvalitne vykonaná práca a s tým spojená spokojnosť klientov, preto si zakladáme na skúsenostiach a praxi našich zamestnancov a tiež na budovaní korektných vzťahov založených na vzájomnej dôvere a spokojnosti.